Anlita kören

Anlita Danderyds Vokalensemble

Vill du förgylla festen eller konferensen med musik? Med stor kör eller en mindre ensemble?

 

Vi har en bred repertoar, har ni önskemål om någon särskild sång kan vi säkert ordna det!

 

 

Kontakta oss på info@danderydsvokalensemble.se

 

 

 

Körrepetition. Foto: Danderyds Vokalensemble

2018 © Danderyds Vokalensemble